Bizkaia Bizkaikoa

Bizkaikoa Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Sailaren mendeko erakundea da, eta Bizkaiko kultura-ondarea zaintzen du.

Bizkaiko kultura-ondarearen zabalkundea, sentsibilizazioa eta gizarte-sustapena sustatzeko lanean, hainbat museo, erakusketa-areto eta leku interesgarri biltzen ditu.

Bizkaikoa sareak antzeko helburuak dituzten baina oso egoera ezberdinean dauden hainbat erakunde biltzen ditu. Bakoitzak oso modu desberdinean heltzen dio komunikazioari, eta baliabide desberdinak ere baditu.

Kasu honetan, helburua ikerketa eta aholkularitza estrategikoa egitea izan zen, erakunde guztietan komunikazio digitalari dagokionez aplikagarriak diren helburu komunak adosteko, testuinguru orokorra aztertzeko eta ondarearen komunikazioari eta hedapenari dagokionez gaur egun dauden joerak aztertzeko.

Bizkaikoarekin aholkularitza estrategiko bat garatu dugu, non, alde batetik, antzeko beste erakunde batzuen mundu mailako testuingurua eta joerak ikertzen ditugun; eta, bestetik, Bizkaikoa osatzen duten erakunde bakoitzak garatutako komunikazio digitala eta garatutako komunikazio-ekintzak aztertzen ditugu.

Bizkaikoak eta parte hartzen duten erakundeetako bakoitzak dituzten beharrak antzeman genituen, eta elkarrekin planteatu ahal izateko helburu komun, zehatz, neurgarri eta lorgarriak finkatzeko beharrezko aldaketei ekiteko modua proposatu genuen.

Ondareari buruzko hedapenari, komunikazioari eta sentsibilizazioari dagokienez gaur egun dauden joerak ere aztertuko ditugu, eta Bizkaikoan bildutako erakundeek kasu bakoitzean nola aplika ditzaketen aztertuko dugu.

Irudi bilduma